સફર

રસ્તાના મૌનથી પણ ડર લાગે છે,
પણ સફરમાં, હે હૃદય, હવે મારે જવું છે.

 • જાવેદ અખ્તર
  ડર હમકો ભી લગતા હૈ રાસ્તે કે સન્નાતે સે,
  લેકિન એક સફર પર યે દિલ અબ જાના તો હોગા.

જે બાજુએ તે નિશાન સમાપ્ત થયું તે બાજુએ ગયો,
સફર અધૂરી રહી, આકાશ પૂરું થયું.

આ પણ વાચો :પ્રવાસ-

 • ગુલામ મુર્તઝા રાહી
  ચલે ધ જીસ કી તરફ વો નિશાન ખતમ હુઆ,
  સફર અધુરા રહા આસમાન ખતમ હુઆ.

પ્રવાસમાં આવી અનેક જગ્યાઓ છે.
દરેક વળાંક પર કેટલાક લોકો ચૂકી જાય છે.

 • આબિદ અદીબ
  સફર મેં યેસે કૈ મરહલે ભી આતે હૈ,
  હર એક મોડ પે કુછ લોગ છૂટ જાતે હૈ.

આ પ્રવાસમાં ઉંઘ ઉડી ગઈ હતી,
અમે રાત્રે થાકીને ઊંઘ્યા નહીં અને સૂઈ ગયા.

 • રાહી માસૂમ રઝા
  ઈસ સફર મે નીડ ઈસી ખો ગયી
  હમ ના સોયે રાત થક કર સો ગયી.

મારા હાથની રેખાઓમાં વિચિત્ર કોયડાઓ છે,
લખેલું છે કે સફર છે પણ મંઝિલનું નિશાન નથી.

 • અજ્ઞાત
  અજીબ સી પહેલિયાં હૈ મેરે હાથોં કી લકીરોં મેં,
  લિખા તો સફર મગર મંઝિલ કા નિશાન નહીં.

દિલ થી પૂછવામાં આવે તો

દરેક પ્રાર્થનાની અસર હોય છે,
તેઓ માળ મેળવે છે,
જેમનું જીવન એક પ્રવાસ છે.

 • અજ્ઞાત
  દિલ સે માંગી જાયે તો હર દુવા મે અસાર હોતા હૈ,
  મંઝીલ ઉન્હી કો મિલાતી હૈ,
  જીનકી જીંદગી મેં સફર હોતા હૈ.

જિંદગી આવી જ બની,
કાફલા સાથે અને યાત્રા એકલી હતી.

 • અજ્ઞાત
  જીંદગી યુન હુયી બસર તન્હા,
  કાફિલા સાથ ઔર સફર તન્હા.

જો ફ્લોર મોટો હોય,
કાફલો સફરમાં ખોવાઈ જાય છે,
જો તમને મુદ્દો મળે,
દરેકનું અભિમાન તૂટી જાય છે.

 • અજ્ઞાત
  મંઝીલ બડી હો તો,
  સફર મે કરાવા છૂટ જાતા હૈ,
  મિલાતા હૈ મુકમ તો,
  સબકા વહમ તત જાતા હૈ.

મને ખબર હતી કે હું ઘરે રાહ જોઈ રહ્યો હતો,
આ એક અકસ્માત હતો કે હું જીવનભર પ્રવાસમાં જીવ્યો.

 • અજ્ઞાત
  મુઝે ખબર થી મેરા ઇન્તઝાર ઘર મેં રહા,
  યે હદસા થા કી માઇ ઉમ્ર ભર સફર મેં રહા.

હિન્દીમાં મુસાફરી પર શાયરી
હિન્દીમાં મુસાફરી પર શાયરી
યાત્રા થઈ જશે, આવો
સાથે અનુસરો,
તમે કંઈક બદલો અને કંઈક જુઓ,

ચાલો બદલીને જોઈએ

 • અજ્ઞાત
  હો જાયેંગે સફર આસાન આઓ,
  સાથ ચાલકર દેખે,
  કુછ તુમ બાદલકર દેખો કુછ,
  હમ બાદલકર દેખે.

અંધકારની આ યાત્રા તમને કાપી શકી નહીં,
સાંજ પડી ગઈ છે, મારો હાથ પકડો.

 • અજ્ઞાત
  તુમને ના તક સકેગા અંધેરો કા યે સફર,
  કે અબ શામ હો રાહી હૈ, મેરા હાથ થમ લો.

જે બાજુએ તે નિશાન સમાપ્ત થયું તે બાજુએ ગયો,
સફર અધૂરી રહી, આકાશ પૂરું થયું.

 • અજ્ઞાત
  ચલે ધ જીસ કી તરફ વો નિશાન ખતમ હુઆ,
  Sfar અધુરા રાહ Aasamaan Khatm હુઆ.

હિન્દીમાં મુસાફરી પર શાયરી
હિન્દીમાં મુસાફરી પર શાયરી
લાખો મુસીબતો આવશે જીવનના માર્ગમાં,
તમે ધીરજ રાખો
એક દિવસ તને તારી મંઝિલ મળશે,
બસ મુસાફરી ચાલુ રાખો.

 • અજ્ઞાત
  મુસીબત લાખ આયેગી જિંદગી કી રહો મેં,
  રખાના તુ સબર,
  મિલ જાયેગી તુઝે મંઝીલ એક દિન,
  બસ જરી રખાના તુ સ્ફાર.

જીવનમાં દુઃખ તો હશે જ,
તો સુખની વ્યવસ્થા શું હશે?
જેઓ પોતાને બદલવા માટે નીકળ્યા છે,
મને ખબર નથી કે આ પ્રવાસનો અંત શું હશે.

 • અજ્ઞાત
  રહેંગે દર્દ જીંદગી મેં,
  તો ખુશી કા ઇન્તઝામ ક્યા હોગા?
  નિકલ પડે હૈ જો બદલાને ખુદ કો,
  ના જાને ઇસ ફર કા અંજામ ક્યા હોગા.

આ અજાણ્યા માર્ગોમાં, જે તમે મારા સાથી બનો છો,
આ સમયને એક ક્ષણમાં પસાર થવા દો, અને એક સુંદર સફર બની જાઓ.

 • અજ્ઞાત
  અજનબી સી રહો મે જો તુ મેરા હમ-સફર હો જાયેમાં,
  બિટ જાયે પલ ભર મેં યે વક્ત ઔર હસીન સફર હો જાયે.

હિન્દીમાં મુસાફરી પર શાયરી
હિન્દીમાં મુસાફરી પર શાયરી
જેનું વ્યક્તિત્વ કુખ્યાત છે તે પ્રખ્યાત બનો.
જેનું જીવન પ્રવાસમાં વારંવાર કપાઈ જાય છે,
માળ અનામી છે…

 • અજ્ઞાત
  મશહુર હો જાતે હૈ વો જીનકી હસ્તી બદનામ હોતી હૈ,
  કત જાતી હૈ જિંદગી સફર મેં અક્સર જીનકી,
  મંઝીલે ગુમનામ હોતી હૈ.

તડકામાં કરેલી મુસાફરી એ અનુભવ હતો…
પડછાયો છોડ્યો એ જીવન શું છે?

 • અજ્ઞાત
  સફર જો ધૂપ કા કિયા તો તાજુરબા હુઆ,
  વો ઝિંદગી હી ક્યા જો છનવ-ચાનવ ચલી.

મારા નસીબમાં કોઈ મંઝિલ નથી,
ઘુબર-એ-કારવાં છે અને હું છું.

 • અજ્ઞાત
  મેરી તકદીર મે મંઝીલ નહી હૈ,
  ગબ્બર-એ-કારવાં હૈ ઔર મેં હું.

આજે ફરી હું તેની યાદોમાં ખોવાઈ ગયો છું.
જ્યારે કોઈએ મને પૂછ્યું કે પ્રેમની સફર કેવી રહી.

 • અજ્ઞાત
  આજ ફિર સે ઉસકી યાદો મેં ખો ગ્યા મેં,
  પૂછ જો મુજસે કિસી ને મુહબ્બત કા સફર કૈ થા.

શાયરી

મુસાફરી પર શાયરી
“હું જીવનને દેશો દ્વારા માપું છું, વર્ષોથી નહીં.”

“મુસાફરી માનવીની બધી લાગણીઓને વધારવાનું વલણ ધરાવે છે.”

“વર્ષમાં એકવાર, એવી જગ્યાએ જાઓ જ્યાં તમે પહેલાં ક્યારેય ન ગયા હોવ.”

“મુસાફરી એક વિનમ્ર બનાવે છે. તમે જુઓ છો કે તમે વિશ્વમાં કેટલું નાનું સ્થાન મેળવ્યું છે.”

“જીવન કાં તો એક હિંમતવાન સાહસ છે અથવા કંઈ નથી.”

મુસાફરી પર શાયરી
મુસાફરી પરની શાયરી – પ્રવાસી શાયરી
“બધી છોકરીઓ ખાંડ, મસાલા અને બધું સરસ બનતી નથી. કેટલીક છોકરીઓ સાહસ, હિંમત, કટાક્ષ અને બધું જ સારી હોય છે.”

“ચાલો એવી જગ્યાએ જઈએ જ્યાં કોઈ આપણું નામ ન જાણતું હોય.”

“હું તમારી સાથે ગમે ત્યાં જઈ શકું છું અને હું કદાચ ખુશ થઈશ.”

“તમને અદૃશ્ય થવા માટે જાદુની જરૂર નથી. તમારે ફક્ત એક ગંતવ્યની જરૂર છે.”

“પ્રવાસ એ તેના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં બળવો છે.”

“સાચી દિશામાં ખોવાઈ જવું સારું લાગે છે.”

સફર

One thought on “સફર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top